Tjänster

Elinstallationer

Vi installerar dina önskemål i samband med service, nybyggnad, tillbyggnad och renoveringar.

Smarta hem

Vill ni ha en elinstallation lite utöver det vanliga?

Då utför vi installationer med intrigerade ljudsystem, flerfunktionsnät och KNX.

Styr och regler och övervakning

Vi utför nyinstallationer och ombyggnationer av apparatskåp i fläktrum och undercentraler.

Kontroll av befintliga installationer

Kontakta oss om ni har frågor angående er befintliga elinstallation.

 

För mer information gällande våra tjänster, ring Patrik eller Jonas.